Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, kontorchef og rådsformand

Født søndag den 1. december 1889 i København
Død lørdag den 30. april 1977 i Gentofte

Mini-biografi: Var datter af en grosserer, blev 1909 student, 1915 cand.polit. Blev assistent i arbejdstilsynet, var fra 1921 fabriksinspektør, fra 1938 kontorchef. Var 1931-46 formand for Danske kvinders nationalråds styrelse, deltog i konferencer i Genève som teknisk rådgiver for den danske regeringsdelegation, beskæftigede sig især med kvindelige arbejderes forhold. Kirsten Gloerfelt-Tarp var imod kvinders forbud mod natarbejde, minedrift og tvungen barselhvile, mente at hver enkelt kvinde selv skulle bestemme. Var som formand for DKN, med til at støtte spanske børn under den spanske borgerkrig, 1939 med til at få jødiske børn væk fra nazismen og under den finske vinterkrig med til at hente finske børn til Danmark. DKN tog under besættelsen initiativ til dannelsen af Danske kvinders samfundstjeneste af 1940, som indsamlede brugt tøj til uddeling, sørgede for husmoderafløsning m.m. Kirsten Gloerfelt-Tarp kom i Folketinget ved første folketingsvalg efter krigen, tildeltes flere ordførerskaber på kvindelige samt socialpolitiske områder og opnåede bl.a. at hustruer fik ret til at medunderskrive mandens selvangivelse. Sad i mælkekommissionen af 1949, svangerskabs-kommissionen af 1950 og lønningskommissionen af 1954, var medlem af lønningsrådet og boligudvalget af 1950. Var formand af kommissionen om enlige mødres kår, medlem af tilsynsrådet for Mødrehjælpen og medlem af ILOs ekspertkomité for kvinders arbejde.