Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og jurist

Født fredag den 6. december 1895 i Randers
Død lørdag den 6. februar 1982 i København

Mini-biografi: Var søn af en værtshusholder, blev student fra Randers Statsskole 1913, tog juridisk embedseksamen 1919, arbejdede som landsretssagfører i København fra 1922, underviste ved Den socialdemokratiske arbejderskole i 15 år og havde møderet for højesteret i offentlige sager 1948-65. Karmark Rønsted havde adskillige tillidsposter: sad som formand for Socialdemokratisk Forening i Christianshavnskredsen 1931-36, var medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1945-61, medlem af Københavns borgerrepræsentation 1933-42, borgerrepræsentationens formand 1938-42, måtte fratræde under 2. Verdenskrig pga. af en ironisk bemærkning om besættelsesmagten. Formand for Storkøbenhavns kartoffelcentral 1940-46, medl. af beværterbevillingsnævnet 1937-46, af statsministeriets tilsynsudvalg med Charlottenlundfortparken 1933-65, af erhvervsskatteudvalget 1938-65, af ligningsrådet 1940-68, medlem af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Bygninger i København 1940-56, af repræsentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring 1951, af tilsynsrådet 1955, af kontroludvalget 1958, var formand her 1963-72. Forretningsfører for Arbejdernes Andels Boligforening 1933-37 og igen 1943-45, var dommersuppleant i den faste voldgiftsret 1936 og 1937, medlem af sagførerrådet 1937-46 og formand for advokatrådets klientkontoudvalg 1961-69. Medlem af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54, af justitsministeriets udvalg af 1948 angående dommeres uddannelse og af den permanente straffelovskommission 1950-60, var næstformand i bestyrelsen for Christianshavns vuggestue og daghjem og formand for foreningen Socialt Boligbyggeri 1958-73 samt medlem af bestyrelsen for forskellige erhvervsdrivende aktieselskaber.