Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer, hofmarskal og modstandsmand

Født lørdag den 24. maj 1924 i Odense
Død fredag den 9. maj 2014
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af oberst, greve Christian Trampe, blev 1943 student, var med i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig og deltog i et mislykket forsøg på at sprænge et tysk ammunitionstog i luften ved Fredericia, arresteredes og sad otte måneder i Vestre Fængsel. Karl Christian Trampe blev efter løsladelsen aspirant på Søofficersskolen i København, kom med i Marinens modstandsbevægelse og med i den særlige "kadetgruppe" under modstandsgruppen Holger Danske. Deltog i sabotageaktioner, våben- og persontransporter til bl.a. Sverige, var ved slutningen af besættelsen med i et angreb på besættelsestropperne på Garderkasernen i København, i befrielsesdagene med i aktioner mod snigskytter og i beskydning af Dagmarhus mod Gestapofolk, der nægtede at overgive sig. Trampe blev søløjtnant 1948, kaptajnløjtnant 1953, adjudant hos chefen for søværnet 1954, orlogskaptajn 1960, adjudant hos Frederik IX 1961, ceremonimester ved hoffet 1963, hofmarskal 1968 og Hofchef hos dronning Ingrid 1972. Havde flere tillidsposter, var bl.a. medlem af bestyrelsen for Kong Frederik IX's hjem, for Dronning Ingrids hjem, af direktionen for Det kgl. Vajsenhus og formand for Foreningen til udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. Modtog adskillige hædersbevisninger som Storkorset af Dannebrogordenen med bryststjerne i diamanter, Kong Frederik den IX's mindetegn, Dansk Røde Kors' hæderstegn og modtog fra udlandet bl.a. Victoriaordenen.