Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk husholdningsrådsformand og politiker

Født lørdag den 18. februar 1882 i Hasseris, Aalborg
Død tirsdag den 22. maj 1962 i København

Mini-biografi: Var datter af en proprietær, arbejdede som uuddannet lærerinde på Aalborg højere Pigeskole, siden på Ollerup Højskole. Kom 1908 på Danmarks Lærerhøjskole og tog eksamen som faglærerinde i engelsk og skolekøkken, underviste derefter i København. Blev 1917 næstformand for bestyrelsen i Københavns husmoderforening, fik oprettet en forsøgsstation til kontrol med husholdningsvarer, som dog hurtigt nedlagdes. Karen Braae var formand for husmoderforeningen 1922-24 og 1930-36, blev 1935 den første formand for Statens husholdningsråd, passede hvervet til 1952. Husmoderforeningen udtrådte i den tid af De danske husmoderforeninger og blev selvstændig. Karen Braae var formand for Københavns radikale vælgerforenings 3. kreds, siden næstformand i hovedbestyrelsen, medlem af Københavns borgerrepræsentation 1925-35, 2. viceformand 1929-33, formand og ordfører for borgerrepræsentationens radikale gruppe 1933-35 og kommunalrevisor 1935-39. Sad i priskontrolrådet, det erhvervsøkonomiske råd, ernæringsnævnet, socialministeriets husassistentkommission, undervisningsministeriets repræsentantskab for specialkurser i husholdning ved Aarhus universitet, Akademiet for de tekniske videnskabers forskningsråd, indenrigsministeriets ernærings og metodikudvalg, handelsministeriets varemærkningskommission, i fællesnordisk udvalg for forskning på husholdningsområdet, var præsident for VI internationale kongres for husholdningsundervisning på Christiansborg 1939, formand for Federation international de l'Enseignement Menagers danske nationalkomité. Deltog i internationale kongresser, møder, konferencer, holdt foredrag, udgav fagbøger og var hovedredaktør af værket Dansk Husmoderleksikon. Udnævntes til kommandør af Dannebrog.

Bispebjerg Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)