Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer, skolegrundlægger og lærerforeningsformand

Født onsdag den 30. november 1881 i Vejerslev, Favrskov
Død lørdag den 23. maj 1964 i Vordingborg

Mini-biografi: Var søn af en lærer, kom efter skoletiden 3 år i gartnerlære, forberedtes derefter til lærergerningen hos sin far, dimitteredes 1904 på Jelling seminarium. Virkede først som lærer i Kolding, siden på forskellige landsbyskoler og blev 1908 ansat som førstelærer og kirkesanger i Karise på Sjælland, varetog stillingen til 1946. Kristoffer Andreas Kristensen oprettede 1911 Karise private realskole, var leder til 1947 og fik adskillige elever. Var tillige leder af en præparandklasse for vordende lærerstuderende, holdt aftenskole, sad som formand for Karise højskoleforening og deltog ivrigt i sognets ungdomsarbejde. Var medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks lærerforening, sad i flere år som formand og repræsenterede foreningen i flere ministerielle udvalg, hvilket især fik betydning ved drøftelsen af folkeskolens hygiejniske forhold, hvor der blev vedtaget retningslinjer, som fik betydning for skolebyggeri og -indretning de kommende år. Kristensen satte også sit præg på forarbejdet til lovene, der blev vedtaget i slutningen 1940'erne: lærerlønningsloven af 1946, tilsynsloven af 1949 og seminariekommissionen. Var arbejdsom, havde stor indsigt i skolens vilkår, var en god talsmand for lærerstanden og havde til tider nogle markante standpunkter. Trak sig på grund af tiltagende døvhed tilbage fra formandsposten 1944, afløstes af Niels Nielsen. Blev 1949 udnævnt til æresmedlem af foreningen.