Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk zoolog og professor

Født lørdag den 13. maj 1899 i Aarhus
Død tirsdag den 14. marts 1972 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en toldklarerer, tog efter studentereksamen til København for at studere naturfag på Universitetet, blev cand.mag. 1925, modtog universitetets guldmedalje 1928 og forsvarede sin doktordisputats Studies on the genus Daphnia O. F. Muller, with special reference to the mode of reproduction 1931, fik af professor Carl Wesenberg-Lund tilbudt en stilling som videnskabelig assistent ved det ferskvandsbiologiske laboratorium i Hillerød, efterfulgte Wesenberg-Lund 1939 som professor og var leder af laboratoriet til 1969. Efter afslutningen af 2. Verdenskrig, hvor samfundet og de studerende viste stigende interesse for vandmiljø og økologiske sammenhænge voksede laboratoriets betydning og Kaj Berg iværksatte en modernisering af laboratoriet, fik gennemført en kraftig udvidelse ved køb af endnu to villaer ved Slotssøen, et gæstehus samt indretning af et feltlaboratorium ved Borresø nær Silkeborg. Berg var optaget af forureningssager og naturfredning, organiserede store undersøgelser af flere søer og vandløb for sine medarbejdere og studerende samt fik ansat flere videnskabelige og tekniske folk. Berg udgav en række biologiske afhandlinger, bl.a. vedrørende forhold i Esrum Sø, Gribsø og Susåen, var medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, af en række internationale videnskabelige sammenslutninger, fik 1965 tildelt den fornemme Naumann-Thienemann-medalje og var udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.