Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer, hofjægermester og modstandsmand

Født torsdag den 12. februar 1903 i København
Død torsdag den 13. juni 1985

Mini-biografi: Var søn af greve Preben Ahlefeldt-Laurvig, blev 1921 student fra Stenhus Gymnasium, tog året efter filosofikum, fik en landbrugsuddannelse og tjente 1929 som sekondløjtnant ved Livgarden. Var 1930-47 forpagter af Nordenbrogård, 1937-47 af Broløkke begge på Langeland, ejede fra 1947-67 besiddelserne under det tidligere Grevskabet Langeland og Stamhuset Ahlefeldt. Kai Benedict Ahlefeldt-Laurvig sad som næstformand i bestyrelsen for Langelands landøkonomiske Forening, var medlem af tilsynsrådet for Langelands Sparekasse, af Magleby Sogneråd, var formand for Langelands konservative Forening og for Landbrugsministeriets byggeudvalg for Rudkøbingkredsen. Medlem af bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselskab, formand for I/S Magleby Nor, for Fyens Stifts patriotiske Selskab, medlem af bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift, for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyens Stift, formand for understøttelsesforeningen for trængende forhenværende Landmænd og deres Efterladte i Fyens Stift. Medlem af bestyrelsen for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark og for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, formand for Majoratsforeningen, kompagnichef i Hjemmeværnet og afsnitsleder for Langelands hjemmeværn. Var 1941 under tyskernes besættelse, tilknyttet den danske modstandsbevægelse som leder af modstandsfolkene på Langeland og var med i Frihedsrådets Lokalkomité. Modtog Hjemmeværnets Fortjenstmedalje, Dansk Røde Kors' Mindetegn for krigshjælpearbejde, blev Ridder af Frankrigs Nationale Fortjenstorden, Storofficer af Irans Tadj-Orden og Ridder af Dannebrog.