Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk læge og redaktør

Født fredag den 6. maj 1836 i København
Død onsdag den 2. januar 1901 i København

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, blev 1853 dimitteret fra Nykøbing Skole, læste til læge og tog eksamen 1859, arbejdede derefter som koleralæge i Aarhus, blev smittet og alvorligt angreben af sygdommen. Var i tre år kandidat på Frederiks Hospital, blev 1862 dr.med. og tog 1863 på en længere studierejse. Julius Christian Lehmann blev ved hjemkomsten 1865 ansat som reservelæge og visitator ved Kommunehospitalet, virkede som kommunelæge i København tillige ved den medico-pneumatiske Anstalt. Var censor ved lægeeksamen, redaktør af Bibliothek for Læger og medlem af det Classenske Litteraturselskabs Bestyrelse. Lehmann var især optaget af sanitære og hygiejniske forhold, blev 1882 medlem af Sundhedskollegiet og deltog som den danske regerings delegerede ved flere internationale sanitære konferencer og kongresser. Udforskede tuberkulosens udbredelse i Danmark og sammenlignede forekomsten af sygdommen i byerne og på landet. Udgav et skrift om årsager, udbredelse og hygiejnisk behandling, offentliggjorde statistiske undersøgelser om dødeligheden i København og i de danske Provinsbyer. Udgav 1880 Lungesvindsotens aarsager, udbredelse og hygieiniske behandeling, populaert fremstillede, 1881 Et Bidrag til Belysning af Sygeligheden i Skolerne, 1886 hovedværket Bidrag til Kundskab om Lungesvindsotens Forekomst i Danmark, særligt i Byerne og 1889 Reformbevaegelsen paa vor civile Medicinalforfatnings Omraade. Var far til generalkonsul Paul Lehmann.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)