Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og landstingsmand

Født onsdag den 25. september 1850 på Helgenæs, Stødov, Syddjurs
Død søndag den 29. marts 1942 på Lysløkken, Syddjurs

Mini-biografi: Var søn af en møller, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse, drev fra 1877 ejendommen Fejrupgård i fødesognet og købte 1883 tillige Lysløkken. Oprettede 1879 et fællesmejeri med moderne tekniske hjælpemidler, overdrog det siden til et andelsselskab. Jeppe Poulsen Nordby var en af egnens foregangsmænd i politisk og religiøs henseende, i modstrid med egnens befolkning, vandt alligevel dens tillid og blev sognerådsformand. Stillede tre gange op til Folketingsvalg i Ebeltoftkredsen, uden at blive valgt, kom 1901 ved et suppleringsvalg i 9. kreds ind i Landstinget. Var tilhænger af Indre mission, talte for en kirkeforfatning, stemte mod lotterilove, mod tvungen borgerlig ægtevielse og var som afholdsmand, for en ædruelighedslovgivning. Nordby stemte mod Grundloven af 1915, gik med i Det konservative Folkeparti og kom året efter i modsætningsforhold til partiet, ved at stemme nej til en løsning af ø-salgskrisen, hvilket resulterede i, at Edvard Brandes og Erik Scavenius blev siddende som ministre. Trådte samme år ud af partiet, men dannede 1918 sammen med C. la Cour og H.R. Juel, den konservative valggruppe, kom igen i Landstinget og gik i valggruppe med Konservative Folkeparti, stemte som den eneste, mod rigsdagsbeslutningen af 23.10.1918 om det grænsepolitiske spørgsmål. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.