Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, kirkehistoriker, politiker og professor

Født tirsdag den 15. maj 1866 på Frederiksberg
Død lørdag den 24. oktober 1959 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev student 1884, cand.theol. 1890 og modtog universitetets guldmedalje 1892. Blev docent i kirkehistorie ved Københavns Universitet 1903, i nordisk kirkehistorie 1908, professor theol. ekstraordinær 1913, dr.theol. 1917 og professor ordinær 1920. Blev medlem af konsistorium 1929 og rektor for universitetet samme år. Johannes Oskar Andersen sad i Folketinget for Konservativt Folkeparti 1918-39, var medlem af bl.a. rigsdagspartiernes sønderjydske udvalg, af den store skolekommission, af kommissionen for omordning, af det kgl. akademi for skønne kunster af 1920, af de kirkelige udvalg, af Det kgl. Teaters kontrolkomité og af teaterkommissionen. Havde en større forfattervirksomhed og udsendte efter en rejse, bogen Kirkeorganisation udenlands 1905, skrev en del bemærkelsesværdige artikler i Kirkeleksikon, afhandlingerne Den tyske Original til "Peder Smid og Atser Bonde", Fra Trankebarmissionens Begyndelsestid, Overfor Kirkebruddet, Dansk Syn paa Fromhed og "Gudfrygtigheds Øvelse" i ældre luthersk Tid, bogen Paulus Helie I samt Om Kingos Psalmedigtning og De kirkehistoriske Kingo-Problemer. Johannes Andersen blev æresdoktor ved Oslo universitet 1938, ved Lunds universitet 1941, ved Århus universitet 1946. Var æresmedlem af Finsk kirkehistorisk Samfund, af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie m.m. Modtog ordner fra Sverige og Norge og var Kommandør af Dannebrog.