Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, stiftsskriver og historiker

Født fredag den 6. december 1872 i Ribe
Død fredag den 25. juli 1919 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1890 student, tog 1897 skoleembedseksamen med historie som hovedfag og sendtes af sine universitetslærere til Rom for at indsamle materiale til Danmarks historie i Vatikanet. Stiftede bekendtskab med medlemmerne af den internationale koloni af forskere, fik vejledning af den svenske historiker K.H. Karlsson og den tyske kirkehistoriker Ludwig Pastor. Johannes Peder Lindbæk skrev Danske og norske Besøgende i Hospitalet S. Maria dell'Anima i Rom, Dorothea, Kristiern den Førstes Dronning, Familien Gonzaga og disputatsen Pavernes Forhold til Danmark under Kongerne Kristiern I. og Hans. Indledte under opholdet et samarbejde med stiftamtmand Gustav Stemann, der under studier om helligåndsklostrene havde opdaget ordensarkivet i Santo Spirito in Sassia og resultatet blev udgivelsen af De danske Helligaandsklostre i 1906. Lindbæk fik 1907 Carlsbergfondets understøttelse til en fremstilling af vore klostres historie, fremlagde 1914 De danske Franciskanerklostre. Blev medudgiver af Verdenskrigen og udgav 1917 Forspillet til Verdenskrigen. Stormagtspolitik 1871-1914. Var som korrespondent for Berlingske Tidende i Tyskland og ved Vest fronten, blev 1917 udnævnt til stiftsskriver ved Roskilde Domkirke. Var tidligere af kirkens styrelse blevet opfordret til at skrive domkapitlets historie, fik indsamlet materiale men J.O. Arhnung måtte færdiggøre værket. Lindbæk udnævntes 1918 til Ridder af Dannebrog.