Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forstander, teolog, lærer og pædagog

Født tirsdag den 12. maj 1857 i Vedersø
Død fredag den 17. februar 1922 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1876 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste teologi og tog kandidateksamen 1882. Var allerede som studerende begyndt at undervise på sin gamle skole og på Efterslægtens skole, fortsatte som lærer til midt i 1880'erne. Joh. Plesner interesserede sig for kunst, rejste på studietur til Italien et år, modtog derefter tre års undervisning på K. Zahrtmanns malerskole. Følte ikke talentet rakte og genoptog lærergerningen, underviste først på Borgerdydskolen, blev siden bestyrer af Birkerød kostskole, der siden Johan Mantzius' død var gået noget tilbage. Plesner var dygtig og energisk, fik rettet op på forholdene, men følte sig alligevel usikker på sin stilling og sluttede i 1905. Blev i stedet forstander for Det kongelige blindeinstitut i København, som blindeforskolen på Refsnæs hørte ind under, den blev udvidet betydeligt og udskiltes 1918 som selvstændig anstalt. Plesner sørgede også for adskillige forbedringer på selve instituttet og fik indført den ordning, at afgåede håndværkerelever kunne fortsætte uddannelsen hos seende eller blinde mestre ude i landet. Plesner var medlem af bestyrelsen for Foreningen til fremme af blindes selvvirksomhed og for Hjem for arbejdsføre blinde kvinder. Var Ridder af Dannebrog. Far til professor Johan Plesner og bror til arkitekten Ulrik Plesner.