Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, søofficer og modstandsmand

Født tirsdag den 27. februar 1923 i København
Død mandag den 6. december 2010 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en sagfører, kom som 19årig ind som kadetaspirant. Blev året efter interneret, efter overfaldet på det danske militær. John Arentoft deltog efter løsladelsen, i Søofficersskolens kursusuddannelse og var fra 1944 aktiv i modstandsbevægelsen, som medlem af Holger Danskes studenter- og kadetgruppe. Gjorde tjeneste under orlogskaptajn P.A. Mørch og i hjælpeflotillen under kommandørkaptajn F.C.S. Bangsbøll. Arentoft blev 1946 søkadet, året efter søløjtnant II og søløjtnant I, deltog i opmålinger ved Grønland, blev kaptajnløjtnant 1951 og orlogskaptajn 1958. Var en tid næstkommanderende ved Artilleriskolen Sjællands Odde, blev siden chef for Marinestation Møn og tilknyttet Søværnets Operative Kommando, fratrådte tjenesten 1967. Arbejdede tre år som undervisningsleder på Regnecentralen i Aarhus og åbnede 1972 selvstændig undervisnings- og konsulentvirksomhed. Var næstformand i Århus Officersforening, medlem af EDB-rådets læremiddeludvalg og af Københavns Havnebestyrelse. Arentoft kom ved jordskredsvalget 1973 ind i Folketinget for Fremskridtspartiet, var medlem af Udenrigspolitisk Nævn, Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget, skiftede 1984 parti og meldte sig ind i Det Konservative Folkeparti. Sad fire år som medlem af Præsidiet, var desuden formand for Dansk Koreansk Forening, Jyllands-afdelingen samt præsident i Dansk Taiwansk Forening. Har modtaget Forsvarets Fortjensttegn for 25 års god tjeneste i Søværnets reserve og blev 1982 Ridder af Dannebrog.