Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, filolog og professor

Født søndag den 6. december 1925 i København
Død søndag den 10. januar 1999

Mini-biografi: Var søn af en organist, blev 1944 student og 1951 mag.art. i nordisk filologi fra Københavns Universitet. Fik derefter ansættelse som amanuensis ved universitetets institut for navneforskning. Forsvarede 1958 sin disputats Danske bebyggelsesnavne på -sted, som blev et hovedværk i dansk stednavneforskning og bidrog til dansk navneforsknings internationalt anerkendte niveau. John Kousgård Sørensens interesse for stednavneforskningens metoder i teori og praksis førte til udgivelsen af Stednavneforskning I-II, der giver indføring i fagets metodik og en vurdering af, hvordan resultaterne kan bruges i studiet af bebyggelses-, administrations-, samfærdsels-, religions- og sproghistorie m.m. Sørensen behandlede Svendborg og Odense amts bebyggelsesnavne, skrev om enkelte stednavne og stednavnekomplekser, publicerede Danske sø- og å-navne og skrev vigtige afhandlinger om personnavne, fornavne, tilnavne, slægtsnavne og om sproghistoriske og leksikografiske emner. Begyndte, sammen med Iver Kjær, 1978 udgivelsen af Danmarks gamle ordsprog fra ca. 1350 til ca. 1700, stod bl.a. for en tekstkritisk analyse af det middelalderlige Peder Laale-fragment. Sørensen var medlem af Videnskabernes Selskab, af bestyrelsen for Landbohistorisk Selskab, af bestyrelsen for Sydsvenska ortnamnssällskapet, af Vetenskapssocieteten i Lund, var formand for bestyrelsen for Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder, Honorary Vice-President of the English Place-Name Society og blev 1981 udnævnt til æresdoktor ved Uppsala Universitet.