Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og gehejmestatsminister

Født fredag den 2. november 1759 på Nygård, Møn
Død lørdag den 16. september 1843 på Frederiksberg

Mini-biografi: Den oprindeligt tyske slægt havde i flere generationer været i dansk/norsk statstjeneste. Møsting blev cand.jur. i 1781 og udnævntes til amtmand i Haderslev 1789. Var en initiativrig og effektiv administrator, hvilket gjorde, at han 1804 udnævntes til præsident for Tyske Kancelli i København. I året for den danske statsbankerot 1813 blev Møsting først overdirektør for Rigsbanken og kort efter finansminister og præsident for Rentekammeret. Blev året efter optaget i Gehejmestatsrådet med titel af gehejmestatsminister. Gennemførte en nyordning af statens finans- og pengevæsen, herunder i 1818 en fuldstændig adskillelse af statskassen og bankvæsenet ved oprettelsen af Nationalbanken. Møsting var 1831 en væsentlig drivkraft ved indførelsen af De Rådgivende Stænderforsamlinger. Måtte samme år afgive finansministerposten på grund af alder og sygdom, men bevarede en betydelig indflydelse på statens anliggender indtil han 1842 udtrådte af Gehejmestatsrådet. Var ordenskansler og chef for Det kgl. Bibliotek til sin død. Var desuden æresmedlem af Det kgl. Videnskabernes Selskab, og hans støtte til astronomen H.C. Schumacher ved udgivelsen af tidsskriftet Astronomische Nachrichten er årsagen til, at et månekrater har fået navnet Mösting. Overkammerherre, Storkors af Dannebrogordenen og Ridder af Elefantordenen.