Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og forfatter

Født mandag den 15. oktober 1866 på Frederiksberg
Død fredag den 23. marts 1934 i København

Mini-biografi: Var søn af en isenkræmmer, blev student 1885, cand.jur. 1891 og derefter by- og herredsfuldmægtig. Rejste til København og fik en uddannelse som sagfører hos bl.a. højesteretssagfører Charles Shaw. Fik 1896 bestalling som overretssagfører, blev medlem af Shaws sagførerfirma og efterfulgte denne som juridisk konsulent for Grosserersocietetets komité. Var interesseret i Børsen og skrev en bog om bygningen. Johannes Werner var medlem af Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, aktivt medlem og en tid formand af kunstforeningen Den Danske Radeerforening, ydede bistand ved opførelsen af Joakim Skovgaards dragespringvand foran rådhuset, var sekretær for komitéen for Anne Marie Carl Nielsens rytterstatue af Christian IX og sagfører for etatsråd Hegels samling til Øregaard. Havde især interesse for gravminder, udgav Gravminder fra Københavns og Frederiksbergs Kirkegaarde samt bøger om bl.a. finansmanden G.A. Gedalia. Var formand for Tårbæk grundejerforening, kasserer for Tårbæk kirke, medlem af bestyrelsen for Tårbæk havn, af sognerådet for Lyngby-Tårbæk kommune, medlem siden formand for bestyrelsen i A/S Dansk Svovlsyre og Super-phosfatfabrik, medlem og en tid formand af bestyrelsen for Gyldendals Boghandel, medlem af bestyrelsen hos A/S C. Olesen, af Pensions-forsikringsanstalten og af kontrolrådet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til Sigvart Werner, far til Hans Werner.