Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biolog, naturforsker og professor

Født tirsdag den 2. januar 1877 i Jægerspris
Død tirsdag den 21. februar 1933 i København

Mini-biografi: Efter studentereksamen læste han naturvidenskab, blev magister på fire år og i 1903 doktor på en disputats om mangrovetræers skud og blade. Samme år var han med på skibet Thor, der skulle skaffe viden om nyttefiskenes biologi. I Nordatlanten fangede man en ålelarve, skønt man mente ålen gydede i Middelhavet. Havde skrevet om 17 nordatlantiske torskearters yngleforhold og om ålearters og dybhavsfisks systematik, men her lå en stor opgave og ventede på sin løsning: Hvor lå den europæiske og de indopacifiske åls yngleområder? Et sjældent organisations- og administrationstalent, idérigdom, stædighed og flid var drivkraften bag hans fire ekspeditioner med skibene Thor og Dana, der gjorde ham kendt verden over. Efter 25 års møjsommelig kortlægning af ålens vandring i verdenshavene kunne han påvise, at ålen som voksen svømmer 4500 km til Sargassohavet syd for Bermuda og gyder her, hvorefter ålelarverne svømmer 4500 km tilbage til vore kyster, hvor de ankommer som glasål og vokser sig store. Det var en epokegørende opdagelse, som gav genlyd ude i verden. Schmidt var derfor selvskrevet som leder af den store videnskabelige jordomrejse Dana-ekspeditionen 1928-30, der blev finansieret af Carlsberg. Den indsamlede så meget materiale, at det først indenfor de seneste år er blevet færdigbehandlet.