Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog og professor

Født torsdag den 3. marts 1904 i København
Død mandag den 22. februar 1965 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1921 student og tog 1926 teologisk kandidateksamen. Var derefter på studierejse til bl.a. Paris, Bonn og Berlin. Johannes Munck forsvarede 1933 disputatsen Untersuchungen über Klemens von Alexandria for doktorgraden og var til 1938 ansat på Københavns Universitet som assistent ved teologisk laboratorium. Var fra 1935 tillige undervisningsassistent i nytestamentlig græsk og underviste samtidig et år på Blågårds seminarium. Blev 1938 teologisk professor i nytestamentlig eksegese ved Aarhus Universitets humanistiske fakultet, fra 1942 ved det nyoprettede teologiske fakultet. Udgav bl.a. bøgerne Paulus und die Heilsgeschichte, Petrus und Paulus in der Offenbarung Johannis, Bemerkungen zum koptischen Thomasevangelium, Christus und Israel, Eine Austegung von Rom 9-11. Skrev desuden adskillige afhandlinger i Dansk teologisk Tidsskrift, Studia Theologica, New Testament Studies, Harvard Theological Review, Svensk exegetisk årsbok m.m. Munck tog selv aktivt del i opbygningen af det teologiske fakultet i Aarhus og var under besættelsen, rektor for det nye universitet. Var formand for Teologisk forening i Aarhus, redaktør af kirkesiden i Århus Stiftstidende, medudgiver af Dansk teologisk Tidsskrift, formand for Collegium Biblicum, hovedredaktør af Studia Theologica, medudgiver af De gammeltestamentlige pseudepigrafer og præsident for det internationale Studiorum Novi Testamenti Societas. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.