Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Nederlandsk/Dansk forfatter, filolog, historiker og profssor

Født mandag den 9. februar 1579 i Loosduinen, Haag, Nederlandene
Død fredag den 20. september 1639 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev fra 6års alderen undervist i latin af faderen og gik i skole i Den Haag. Holdt som 12årig en tale på latin, kom derefter på Leiden Universitet for at studere ældre historie og skrev som 13årig et digt på græsk. Virkede efter studietiden som lærer ved forskellige udenlandske højere læreanstalter, tog 1608 juridisk doktorgrad i Orleans, blev 1610 professor i historie og siden tillige i græsk ved Leiden Universitet. Johannes Meursius blev udnævnt til hollandsk historieskriver, oversatte en mængde græsk litteratur, udgav 1622 Vilhelm af Oraniens historie og 1625 Athenæ Bataviæ, der beskriver staden og universitetet Leiden, den er forsynet med billeder af næsten alle Leidens lærde mænd og blev tilegnet den danske kansler Christian Friis til Kragerup. På Holger Rosenkrantz' foranledning kom Meursius til Danmark 1625 for at tiltræde stillingen som professor i historie og statsvidenskab ved Sorø Akademi. Udgav som dansk historiograf: Historia Danica de prioribus tribus familiæ Oldenburgicæ regibus om ældre tiders historie til Christian 1.s tronbestigelse. Værket fik først værdi 100 år senere da Hans Gram forsynede det med rettelser og tillæg. Meursius arbejdede til sin død på Frederik 1.s og Christian 3.s historie, men nåede ikke at blive færdig.

Sorø Klosterkirke 2015
Epitaf - gravsted ikke fundet
© www.gravsted.dk (foto:fl)