Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, jurist, ordensskatmester og borgmester

Født søndag den 1. marts 1874 i København
Død tirsdag den 21. december 1954 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af konseilspræsident H.E. Hørring, blev 1891 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1897. Fik derefter ansættelse som fuldmægtig hos en højesteretsadvokat, blev 1898 assistent i Indenrigsministeriet, 1806 retskyndig registrator ved Registrerings- og Skibsmålings-Bureauet, 1913 assessor i Landsoverretten for Nørrejylland og udnævntes 1991 efter retsreformen til dommer i Vestre Landsret. Johannes Hørring blev 1922 valgt til borgmester i Viborg, varetog embedet til 1932, blev nu præsident for Vestre Landsret, lod sig pensionere 1944 og udnævntes kort efter til ordensskatmester i Ordenskapitlet. Hørring sad som formand i Likvidationskomitéen for A/S Skive Bank, for bestyrelsen for Enkefru Dorothea Stages Legat for Enker og ugifte Piger, for bestyrelsen for Viborg Lokalforening under Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, var medlem siden næstformand af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening, medlem af Retsplejeudvalget, samt revisor ved Kongens Civilliste og Dronning Alexandrines Chatolkasse. Udnævntes til Dannebrogsmand, Kommandør af 1. grad og modtog Chr. X's mindetegn.