Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født onsdag den 17. januar 1810 i København
Død tirsdag den 14. april 1891 i København

Mini-biografi: Søn af en toldforvalter. Påbegyndte i 1821 en militær løbebane, udnævntes 1825 til løjtnant og 1840 til kaptajn. Blev 1841 stillet for en krigsret og idømt 6 måneders fæstningsarrest samt afskediget for at have offentliggjort kritiske artikler om dansk forsvar. Drog til Algeriet og udmærkede sig her som officer i den franske hær. Ved hjemkomsten blev Harbou taget til nåde igen, og blev ved udbruddet af Treårskrigen 1848 antaget som krigsminister A.F. Tschernings adjudant. Senere under krigen udnævnt til major og bataljonskommandør. Udmærkede sig ved flere lejligheder og såredes to gange. Blev i 1860 udnævnt til oberst og deltog i krigen 1864 som brigadekommandør. Under kampen i Dybbølstillingen den 28. marts blev Harbou atter såret og var sygemeldt resten af felttoget. Efter krigen pensioneret med grad af generalmajor, varetog derefter i en del år en stilling som udskrivningschef. Forsøgte uden held at gøre sig gældende i politik. Kammerjunker, kommandør af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand. Familien Harbou var én af de familier, som blev splittet i forbindelse med Treårskrigen. En ældre bror, Andreas Harbou, gik over til slesvig-holstenerne og måtte efter krigen bosætte sig i Tyskland. Andreas Harbou blev stamfader til familiens tyske gren, som forfatteren og skuespilleren Thea von Harbou tilhørte.