Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor, lærer, forfatter og professor

Født tirsdag den 20. marts 1827 i København
Død mandag den 19. juli 1909 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af geologen Johan Georg Forchhammer, blev student 1843 fra Metropolitanskolen, tog filologisk embedseksamen 1849 og disputerede 1852 for magistergraden, modtog derefter penge fra staten til at foretage en rejse til udlandet. Blev ved hjemkomsten privatlærer i København, holdt samtidig forelæsninger ved universitetet, flyttede 1859 til Aalborg for at virke som overlærer, var landstingsmand et par år, men opgav politik ved udnævnelsen til rektor ved Katedralskolen i Aalborg 1868. Johannes Forchhammer blev 1872 rektor for Herlufsholm Kostskole, varetog denne stilling gennem 20 år og var en glimrende pædagog, der nød stor og fortjent anseelse. Skrev en hel del filologiske afhandlinger i forskellige tidsskrifter, udgav en lille men meget benyttet latinsk læsebog, en samling latinske stiløvelser, en vejledning til italiensk, oversættelse af Plautus og en række afhandlinger i Dansk Maanedsskrift vedrørende Sveriges og Nordens historie i starten af det 19. århundrede. Forchhammer blev Ridder af Dannebrog 1881 og Dannebrogsmand 1892. Fik, sammen med hustruen Abigael, 13 børn, 9 drenge og 4 piger, hvoraf de fleste blev kendt i offentligheden.