Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og pædagog

Født søndag den 17. april 1859 i Haderslev
Død onsdag den 8. september 1937 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var datter af en amtssekretær, tog 1884 lærerindeeksamen fra N. Zahles Skole, virkede som lærer ved Caroline Amalies asyl til 1887 og var derefter ansat ved københavnske kommuneskoler. Var specielt interesseret i undervisning af håndarbejde og skolekøkken, der indførtes som fag før århundredskiftet og blev en pionér for udviklingen for disse. Johanne Blom blev 1906 censor i håndarbejde ved lærerindeeksamen, udnævntes 1916 til den nyoprettede stilling som håndarbejds-inspektør for hele landet. Ydede udover dette en stor kirkelig, social og politisk indsats, var med til at få opført små kirker i København, aktiv i kvindesagen og samlede bl.a. underskrifter om kvinders kommunale valgret. Var medlem af værgerådet, valgtes i 1909 til Københavns borgerrepræsentation på en kristelig-social liste og var medlem til 1919. Fik indflydelse på flere sager og var ofte tungen på vægtskålen mellem Socialdemokraterne, Højre og De Radikale. Marie Blom var medlem af den anden ædrueligheds-kommission og formand for Husholdningskommissionen af 1918 og bestred adskillige andre tillidshverv, var bl.a. meget engageret i det sønderjyske spørgsmål og genforeningen.