Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overbetjent og politiker

Født mandag den 21. maj 1883 i Aalborg
Død onsdag den 13. februar 1963 i Aarhus

Mini-biografi: Var datter af en snedker, tog handelsskoleeksamen og blev derefter ansat ved toldvæsenet i Aalborg som den 1. kvinde. Engagerede sig i Handels- og Kontormedhjælperforbundet, blev kasserer for Aalborg-afdelingen, sad i forbundets hovedbestyrelse, var aktiv i kvindebevægelsen og medlem af bestyrelsen for Aalborg Kvindevalgretsforening. Johanne Berg startede 1908 en særlig kvinderubrik i Dansk Handels- og Kontormedhjælpertidende, var medlem af bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds Aarhuskreds, medstifter af Socialistisk Kvindeforening, sad i forretningsudvalget for A.O.F., var medlem af midt-kredsens partiforening og i bestyrelsen for Hjælpekassen. Blev 1914 Aarhus' 1. kvindelige politibetjent, en ansættelse der vakte vrede, men på politigården var den socialt engagerede politimester August Goll optimistisk og fik snart ret i, at en kvinde var perfekt til jobbet som patruljebetjent, der forstod at holde ro og orden. Johanne Berg fik efter retsreformen 1919, da sædelighedssager kom under kriminalpolitiet, omlagt arbejdsområdet til paternitets- og adoptionssager. Valgtes 1925 ind i Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, beklædte 35 udvalgsposter og var 1928-34 primus motor i oprettelsen af byens folkebibliotek. Johanne Berg ledsagede 1931, statsminister Thorvald Stauning under et besøg i Den Gamle By og var 1938 midlertidig borgmester. Blev inspektionsbetjent, udnævntes til overbetjent af 1. grad og tildeltes ved sin afgang 1949: fortjenstmedaljen i sølv.