Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kansler og adelsmand

Født torsdag den 20. februar 1494 på Ørbæklunde, Ørbæk, Nyborg, Fyn (usikkerhed om fødested)
Død tirsdag den 5. december 1570 i Køge

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, studerede forskellige steder i Europa, tog magistergraden i Köln. Blev ved hjemkomsten til Danmark ansat i Danske Kancelli under Christian 2., udnævntes 1532 af Frederik 1. til kansler, hvilket svarer til indenrigs- og justitsminister. Johan Friis gik tidligt ind for den senere Christian 3. som konge og støttedes af den fynske adel. Kom i problemer under "Grevens Fejde", sad en tid som fange hos grev Christoffer af Oldenburg, men slap fri og blev 1536 igen kansler samt medlem af Rigsrådet. Fik stor betydning i sit embede og lagde et stort arbejde i at bringe Universitetet, kirken og skolen på fode igen efter reformationstiden, var i Rigsrådet stærk modstander af Sverige og arbejdede her for den konflikt, som resulterede i Syvårskrigen. Friis tilegnede sig flere godser og ikke altid ved lige fine metoder, fik iværksat byggeriet af Hesselagergård og Borreby, der er tidlige eksempler på renæssancebyggeri i Danmark. Friis ville først begraves i Gråbrødre Klosterkirke i Odense, bestemte sig siden for Hesselager Kirke, som han havde patronats ret over, rejste 1557 en bemalet mindesten for sig selv her, men endte med at vælge Vor Frue Kirke i København til sit gravsted. Var onkel til Christian Friis.