Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk glashandler og legatstifter

Født lørdag den 21. april 1821 i København
Død tirsdag den 17. januar 1911 i København

Mini-biografi: Nedstammede fra en bøhmisk slægt af glashandlere, der indvandrede til Danmark 1744 og i 1749 havde fået borgerskab samt handelsprivilegium af Frederik V. Johan Franz Ronges far var foruden glashandler, kirke- og skoleforstander ved den katolske St. Ansgars menighed, sønnen fik derfor sin skolegang i den katolske skole og overtog i 1862 sin fars kendte glashandel i Østergade. Ronge mødte hver søndag til højmesse, men blev ikke kirkeligt præget, var af den mening at familiens medlemmer skulle udføre et nyttigt arbejde og ikke blive hverken præster eller nonner. Var et friluftsmenneske, der holdt af natur og musik, på trods af sin østrigske herkomst yderst dansksindet og sad som medlem af borgervæbningen. Arvede efter sin bror og faderen, der blev 103 år, en større formue, men fortsatte trods sin rigdom, med kun at bruge de daglige indtægter fra forretningen. Ronge var ugift og barnløs og testamenterede sin formue til almennyttige formål, stiftede i 1877 J.J. Ronges og Hustrus Legat til minde om sine forældre. Legatet bliver især tildelt håndværkere, studerende ved tekniske fag og kunstnere, uden hensyn til køn og trosbekendelse. Ronge blev udnævnt til Dannebrogsmand.