Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, præst og provst (Exner fredning)

Født onsdag den 31. marts 1897 i Bukarest, Rumænien
Død lørdag den 28. marts 1981

Mini-biografi: Blev student 1915, cand.theol. 1923 og var derefter sognepræst i Hald-Kærby 1923-64 og provst for Nørhald, Gerlev og Onsild herreder 1931-64. Varetog mange tillidshverv indenfor KFUM og KFUK, Indre Mission, Dansk Kirke i Udlandet m.m., men var især virksom indenfor fredning af kirker, der var truede af omgivelserne. Blev tidligt opmærksom på, at kirkernes smukke og markante placering i landskabet var truet af spredt bebyggelse som huse, skure, plankeværker og af forskellig beplantning. Intet i lovgivningen kunne forhindre dette, og Exner anmodede derfor i 1941 staten om at tage affære. På grund af besættelsen skete der intet i sagen og han begyndte derfor i sit eget provsti, hvor han gennem forhandlinger med lodsejerne fik gennemført frivillige fredninger omkring så godt som alle kirker uden en eneste erstatning, selv byggemoden jord blev fredet på frivillig basis. Efter krigen fulgte staten op på dette initiativ og fik metoden udbredt til resten af landet. Exner blev derved ophavsmand til ca. 1.100 fredninger af kirken og dens omgivelser, disse fredninger gælder den dag i dag, idet Exner-fredninger kan tinglyses på de omfattede ejendomme. Sammen med Helge Finsen skrev han Kirken i Landskabet (1961) og var medarbejder på 400 danske landsbykirker (1968). Far til Bent Exner.