Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk biskop og naturforsker

Født lørdag den 26. februar 1718 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død torsdag den 23. september 1773 i Kristiansund, Nordmøre, Møre og Romsdal, Norge

Mini-biografi: Var søn af en stadsfysikus, dimitteredes 1737 fra Christiania Skole, studerede filosofi og holdt allerede i studietiden forelæsninger. Fortsatte studierne ved Københavns Universitet, siden ved Halle og Jena universiteter. Johan Ernst Gunnerus blev 1754 udnævnt til professor ved Herlufsholm, kom ikke til at undervise, men kom 1755 til København for at blive ordineret til præst og blev biskoppens vikar ved Universitetet. Begyndte at holde forelæsninger over teologi, logik, metafysik, natur- og folkeret, klarede at holde 4 om dagen ved siden af sine akademiske forelæsninger. Gunnerus blev 1758 valgt til biskop i Trondheim. Blev hurtigt en del af byens videnskabelige miljø og stiftede 1760, sammen med historikerne Gerhard Schøning og Peter Frederik Suhm, Det Trondhjemske Selskab til fremme af norsk historieskrivning og naturforskning, 1767 fik selskabet kongelig godkendelse og kunne kalde sig Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Gunnerus var blandt de første, til i 1768 at stille krav om at Norge skulle have sit eget universitet, fremlagde 1771 idéen for Struensee i København, men blev afvist. Gunnerus studerede også zoologi og botanik, skrev flere afhandlinger til videnskabelige tidsskrifter og udgav det store botaniske værk Flora Norvegica (1-2), en nogenlunde fuldstændig fortegnelse over norske planter. Linné lod planteslægten Gunnera opkalde efter biskoppen.