Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk justitsråd, by- og herredsfoged

Født tirsdag den 3. oktober 1786 i Norge
Død onsdag den 22. august 1849 i Ebeltoft

Mini-biografi: Johan Christian Wibe Stockfleth blev 1821 udpeget af kongen til at varetage embedet som byfoged i Ebeltoft og skulle gennem 8 år få stor indflydelse på byens udvikling. Frederik 6. havde gang i en undersøgelse, der skulle skaffe landet økonomisk fremgang efter tabet af Norge, statsbankerotten og landbrugskrisen. Der fremkom forslag om oprettelse af en ny købstad ved Kalø Vig, hvilket ville betyde at Ebeltoft ville miste sin handel og gå til grunde. Stockfleth skaffede penge til at forbedre den dårligt vedligeholdte havn, hvor skibsfarten var gået i stå, der kom gang i oplandshandelen og nyt liv i byen. Det viste sig siden, at pengene til udbygning af havnen, stammede fra kirkekassen som byfogeden bestyrede i sin egenskab af kirkeværge. Stockfleth var yderst populær hos byens brændevinsbrændere, der blev advaret når toldvæsnet havde bedt om at få foretaget "uanmeldte" besøg for at afsløre ulovligt brændevinsbrænderi. Stockfleth afskedigedes i vanære, gik personligt fallit, men beholdt sin pension, undgik fængsel og levede resten af livet en ubemærket tilværelse som lærer. Ebeltoft-borgerne så stort på, hvordan det var lykkedes at bringe byen på fode, opkaldte en vej i havneområdet efter Stockfleth og rejste deres byfoged et markant minde på kirkegården.