Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk direktør, godsejer, kammerherre og politiker

Født søndag den 30. november 1800 på Engestofte
Død torsdag den 3. maj 1888 på Engestofte

Mini-biografi: Var søn af oberstløjtnant Henning Wichfeld og brodersøn af landsdommer Jørgen Wichfeld til stamhuset Engestofte. Blev 1818 student fra Roskilde Katedralskole, læste jura og tog kandidateksamen 1824, var fra 1828 auskultant i Rentekammeret og overtog ved sin faders død 1846 stamhuset. Jørgen Wichfeld valgtes 1846 til stænderdeputeret af Lolland-Falsters Stifts sædegårdsejere, blev 1848 medlem af Maribo Amtsråd, var fra 1864 kongevalgt medlem af Rigsrådets Landsting og fik ved grundlovsændringen 1866 sæde i Rigsdagens Landsting til mandatet udløb i efteråret 1876, kom ikke til at spille nogen særlig rolle politisk. Wichfeld havde adskillige tillidsposter, var formand for Lolland-Falsters Brandforsikring for rørlig Ejendom, repræsentant i Maribo Diskontobank, siden formand og derpå direktør for samme, medlem af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, repræsentant i Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark", medstifter og medlem af bestyrelsen for Oktober foreningen samt medstifter af landbrugsskolen Søgård ved Kongeåen. Var historisk interesseret og skrev nogle afhandlinger om Mariboegnens fortidsminder. Wichfeld udnævntes 1827 til kammerjunker, blev 1847 kammerherre og 1852 Ridder af Dannebrog.