Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmekonferensråd, godsejer og hofmester

Født onsdag den 5. januar 1718 på Gammel Estrup, Fausing, Djursland
Død søndag den 5. marts 1786 på Gammel Estrup, Fausing, Djursland

Mini-biografi: Var søn af den første greve i slægten, oberst Christen greve Skeel, ændrede sit efternavn til Scheel, tog en juridisk embedseksamen og blev allerede som 23årig udnævnt til assessor i Højesteret. Fik 1742 titel af kammerherre, blev 1749 udnævnt til Ridder af Dannebrog og modtog 1757 ordenen de l'Union Parfaite, blev 1758 gehejmeråd og 1761 udnævnt til hofmester hos arveprins Frederik. Jørgen lensgreve Scheel bevarede denne stilling til arveprinsen i 1774 giftede sig med prinsesse Sophie Frederikke og blev derefter overstaldmester hos kong Christian 7. Havde 1765 fået titel af gehejmekonferensråd og modtog 1774 Elefantordenen. Sad i årene 1764-80 som medlem af Overskattedirektionen, var 1777-1784 medlem af direktionen for Veterinærskolen og 1764-82 patron for Roskilde Kloster. Havde arvet Grevskabet Scheel, stamhuset Gammel Estrup og godserne Ulstrup, Hemmestrup, Viskum og Østergaard, brugte et større beløb på istandsættelse af godserne og på at oprette et stutteri på øen Hjelm til sine heste. Endte med at måtte sælge nogle af godserne fra da pengene begyndte at slippe op, men havde bestemt Ulstrup til bolig for sin søn Christen og lod det i 1765-67 restaurere og modernisere af en af tidens bedste arkitekter.