Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 13. december 1774 på Villestrup/Willestrup, Astrup, Mariagerfjord
Død torsdag den 15. december 1831 på Sophiendal, Veng, Skanderborg

Mini-biografi: Var søn af en baron og en af de yngste i en børneflok på 13. Blev syv år gammel indskrevet ved militæret som sekondløjtnant i infanteriet, titlen havde selvfølgelig ingen praktisk betydning selvom det i 1783 førte til en udnævnelse til sekondløjtnant à la suite ved fodgarden. Som 12årig blev Jørgen baron Rosenkrantz landkadet, blev 1791 premierløjtnant à la suite og drog i 1793 til Hessen for at lade sig hverve til menig jæger. Var i 1797 blevet løjtnant ved et hessisk jægerkorps, udnævntes i 1804 til kaptajn ved den lette hessiske brigade. Indsattes i 1807 som dansk kaptajn à la suite ved 2. sjællandske batteris lette infanteri, men ansøgte straks efter om at blive afskediget herfra. Trådte 1808 i tjeneste i Westfalen i Tyskland som ritmester og eskadronchef i regiment Garde du Corps. Deltog i en sammensværgelse mod Napoleons herredømme og stod til at blive skudt, men havde held til at flygte hjem til Danmark. Rosenkrantz forpagtede i 1811 gården Vedø på Djursland, blev siden ejer men solgte gården igen i 1824. Havde 1821 købt Sophiendal i Veng sogn i Skanderborg Kommune, var parthaver i denne herregård gennem en medgift fra sin anden hustru.