Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand

Født tirsdag den 28. september 1926 på Frederiksberg
Død fredag den 7. december 2012

Mini-biografi: Var søn af civilingeniør Jørgen H. Koch, blev 1944 student fra Frederiksberg Gymnasium, læste jura og tog kandidateksamen 1950, blev derefter ansat som sekretær i Indenrigsministeriet. Tog 1956 til USA og studerede et år på The Graduate School of Public Administration på Harvard Universitetet. Jørgen Hansen Koch blev 1961 fuldmægtig i Indenrigsministeriet, udsendtes som direktionssekretær ved Det Skandinaviske Undervisningssygehus i Korea til 1964 og blev ved hjemkomsten ekspeditionssekretær. Koch havde fra 1945 været medlem af Det Kgl. Teaters Statistkorps og var i årene 1968-70 teatersekretær ved Det Kgl. Teater og Kapel. Blev 1972 kontorchef i indenrigsministeriet, 1975 afdelingschef, udnævntes 1981 til statsamtmand i Viborg Statsamt og stiftamtmand over Viborg Stift. Var medlem af de danske delegationer til FN's konferencer til vedtagelse af nye internationale konventioner om kontrol med narkotiske og psykotrope stoffer. Medlem af Det Skandinaviske Styre for undervisningssygehuset i Korea, af bestyrelsen for Clinique Kinoise i Zaïre, for Dansk Tipstjeneste A/S, for Teatermuseet og Selskabet for Dansk Teaterhistorie. Var næstformand for Dansk-Koreansk Selskab, formand for Apotekervarenævnet, for bestyrelsen for Viborg Teaters Fond, dansk formand for Dansk-tysk Grænsevandløbskommission samt leder af den danske delegation til møderne i FN's Narkotika-Kommission. Modtog en koreansk fortjenstmedalje og blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.