Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop og præst

Født fredag den 12. februar 1802 i Tandslet, Sønderborg (kirkebog/gravsten: 11/2)
Død fredag den 16. august 1889 i Guderup, Als

Mini-biografi: Da biskoppen over Fyns stift, Frederik Plum, i 1813 under en visitats i Tandslet sogn på Als, overhørte skolebørnene i deres kundskaber, undgik det ikke hans opmærksomhed, at smedens søn, Jørgen, syntes at være ualmindelig godt begavet. Biskoppen sørgede for at drengen blev undervist, således at han i 1819 kunne bestå studentereksamen. Jørgen Hansen studerede derefter teologi og tog i 1823 teologisk embedseksamen. Kom efter forskellige ansættelser, i 1845 til sit blivende sted som sognepræst i Egen på Als. I 1819 var øerne Als og Ærø blevet et eget lille bispedømme. Da den første biskop, Stephan Tetens, tog sin afsked, udnævntes Jørgen Hansen i 1848 til biskop over det lille stift og forvaltede dette embede til afslutningen af 2. Slesvigske Krig i 1864. Blev af det nye prøjsiske regime, afsat som biskop over Als, men kunne til sin død fortsætte som sognepræst mod at aflægge troskabsed til den prøjsiske konge. Gjorde dette ud fra den overbevisning, at sognepræsten også under vanskelige forhold skulle blive hos sine sognebørn. Jørgen Hansen var en stærk personlighed, som var vellidt i vide kredse. Var kommandør af Dannebrogordenen samt Dannebrogsmand. Den nordslesvigske danskheds førende mand, H.P. Hanssen, var hans grandnevø.