Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk assessor, legatstifter og generalmajor

Født mandag den 16. august 1647 i Helsingborg, Sverige
Død torsdag den 18. februar 1692 i København

Mini-biografi: Var søn af Hälsingborgs borgmester, blev som 17årig sendt til Danmark for at få en uddannelse i Roskilde. Rejste 1667 til udlandet for at studere, var i Leiden, Paris, Strasbourg, flere steder i Tyskland, sluttede af i Stockholm. Blev 1672 sekretær i Danske kancelli, ulønnet, hvilket var uden betydning da Jørgen Elers havde arvet en formue efter faderen, der også havde været skibsreder. En stor del af pengene var anbragt i Skåne og blev beslaglagt af de svenske myndigheder, men Elers troskab mod Danmark blev påskønnet af Christian V, der efter den skånske krig sørgede for et hurtigt avancement på embedsstigen. Elers blev 1679 assessor i kammerkollegiet, 1682 i højesteret, udnævntes 1684 til kammerråd, blev sammen med etatsråd Christoffer Sehested deputeret til at bestyre søetatens økonomi 1687, udnævntes til kancelliråd, året efter til etatsråd og 1690 til generalmajor. Blev påskønnet for sin iver og omhu ved flådens udrustning og fik sæde i adskillige kommissioner. Mistede ved operahusets brand i foråret 1689 sine to børn, kom sig aldrig over sorgen og døde tre år efter. Betænkte kirker og dårligt stillede i sit testamente, men størstedelen af formuen gik til oprettelsen af Elers' Kollegium, en stiftelse for trængende studerende der blev indviet 1705.