Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat og godsejer

Født lørdag den 11. januar 1862 i Næstved
Død tirsdag den 4. januar 1927 på Svenstrup, Borup, Køge

Mini-biografi: Var søn af baron Gustav Wedell-Wedellsborg, blev 1881 student og 1886 cand.polit. Var 1888 volontør i Udenrigsministeriet, blev 1889 attaché i Stockholm, samme år legationssekretær, var 1892 fungerende legationssekretær i Berlin og blev samme år chargé d'affaires, var legationssekretær til 1894. Joachim Wedell-Neergaard blev 1896 ekstraordinær legationssekretær i Sankt Petersborg ved zar Nikolaj II's kroning og 1906 overordentlig gesandt. Overtog 1893 fideikommisgodset Svenstrup, satte gang i betydelige forbedringer for godsets land- og skovbrug. Blev formand for Dansk Skovforening, var optaget af arbejderforhold, afsætningsforhold, majoratsgodsernes stilling ved overgang til fri ejendom, medvirkede ved oprettelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift 1916 og skrev flere artikler hertil. Sørgede for bevarelse af flere smukke træer og trægrupper ved fredning, blev æresmedlem af Dansk Skovforening og af Svenska skogsvårdsföreningen. Var medforfatter af bogen Svenstrup. Et sjællandsk Gods Historie. Wedell-Neergaard var formand for Borup-Kimmerslev Sogneråd, medlem af Roskilde Amtsråd, direktør for Carlsen-Langes Legatstiftelse, medlem af Toldrådet, Skovlovkommissionen, næstformand for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, formand for Gl. Roskilde Amts afdeling af Østifternes Haveselskab, medlem af bestyrelsesrådet i Kjøbenhavns Handelsbank og af bestyrelsesrådet for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Fik titel som hofjægermester og kammerherre, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad. Bror til Ludvig Wedell-Wedellsborg.