Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst og lærer

Født fredag den 5. november 1824 i Ribe
Død fredag den 4. august 1899 i Elmelunde, Møn

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, tog som 15årig til København og blev 1842 student fra Metropolitanskolen. Læste teologi og tog kandidateksamen 1848, virkede derefter som lærer og siden overlærer ved Søetatens drengeskole. Jens Mathias Lind Hjort blev 1859 residerende kapellan og førstelærer i Kolding og allerede året efter hovedpræst i Tønder og provst for Tønder og Løgumkloster herreders provsti. Blev under 2. Slesvigske Krig afsat af preusserne 1864, var derefter sognepræst i Elmelunde på Møn og blev 1880 tillige provst for Bårse og Mønbo herreder. Hjort var pligtopfyldende, flittig og en dygtig kirkelig administrator, vandt respekt i sognet og sad lang tid som formand i sognerådet. Udgav et par skrifter om teologistudiet, forsvarede heri fakultets lærere, bl.a. H.L. Martensen og fremlagde tillige ønsket om en videnskabelig præsteuddannelse. Hjort fik senere udgivet flere oversættelser af kirkelige skrifter, et par udgaver af alterbogen, nogle mindre indlæg i blade og tidsskrifter og skrev i Nyt Theologisk Tidsskrift, en saglig kritik af Roskilde konvents salmebog. Deltog i årene 1853-59 i udgivelsen af Ugeskrift for den evangeliske Kirke i Danmark og talte her imod den grundtvigske retning. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Elmelunde Kirkegård, Møn 2013
© www.gravsted.dk (foto:fl)