Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk tandlæge og professor

Født onsdag den 17. august 1921 i København
Død søndag den 6. august 1995 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en direktør, blev i 1940 student og tog 1943 eksamen fra Danmarks Tandlægehøjskole. Jens Jørgen Pindborg forskede, havde som primært arbejdsområde: tobakken og dens betydning for gingivitis samt begyndende kræftformer. Var reservetandlæge i søværnet 1946-59, undersøgte godt 10.000 orlogsgaster for tandkødsbetændelse og forsvarede i 1950 disputatsen Den kroniske fluor- og cadmiumforgiftnings indflydelse på den hvide rottes incisiver med særligt henblik på emaljeorganet for en doktorgrad. Blev 1953 chef for Rigshospitalets Tandklinik og i 1959 professor i odontologisk histopatologi ved Tandlægehøjskolen. Var gæsteforelæser samt konsulent verden over, foretog betydningsfulde epidemiologiske studier af fordelingen af leukoplakier og prækankroser i bl.a. Indien, Australien og Uganda. Var chef for WHO's reference centre for tandsvulster samt orale prækankroser, leder af arbejdsgruppen, der undersøgte mundhuleforandringer ved AIDS, formand for bl.a. Nordisk Odontologisk Forening, Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd og Planlægningsrådet for forskningen, medlem af Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse, Medicinsk Selskab og redaktør af Tandlægebladet. Skrev flere artikler om tandsvulster, mundhulekræft samt orale lidelser ved medicinske sygdomme, holdt foredrag og udgav adskillige lærebøger. Var leder af Indo-Danish Oral Cancer Control Project i Indien og konsulent ved orale pre-cancer-undersøgelser i Thailand samt Burma. Blev udnævnt til æresdoktor ved adskillige universiteter og til Ridder af 1. grad af Dannebrog.