Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, politiker, etatsråd og professor

Født lørdag den 7. februar 1789 i København
Død onsdag den 28. april 1852 i København

Mini-biografi: Allerede som 14-årig interesseret i botanik og begyndte botanikstudiet efter studentereksamen 1808. Da studiet blev anset for brødløst, læste Schouw samtidig jura. Ansat i Danske Kancelli efter juridisk embedseksamen 1811. En rejse til Norge 1812 vakte hans interesse for sammenhængen mellem klima og vegetation og dannede grundlag for en doktorafhandling om plantearternes udbredelse. Interessen blev fulgt op under en fireårig studierejse i Sydeuropa 1816-20. Fik efter hjemkomsten et ekstraordinært professorat i botanik, og udsendte 1822 sit væsentligste arbejde, Grundtræk til en almindelig Plantegeographie, som anses for et hovedværk i den botaniske videnskabelige litteratur. Ordinær professor i plantegeografi 1841. Samtidig med sin videnskabelige gerning var Schouw aktiv i 1830'ernes liberale bevægelse. Gjorde sig især til talsmand for trykkefriheden og for indførelsen af de rådgivende stænderforsamlinger. I to perioder medlem af både østifternes stænderforsamling i Roskilde og den nørrejyske stænderforsamling i Viborg. Den moderate og vellidte Schouw var i begge perioder præsident for de to forsamlinger, hvor hans ledelse af møderne vandt almindelig anerkendelse. Blev også valgt til præsident for den grundlovgivende rigsforsamling og fik derved stor indflydelse på grundloven af 1849. Afslog at blive formand for det første landsting af helbredsmæssige grunde. Etatsråd 1847 og kommandør af Dannebrogordenen 1849.