Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand og hofjægermester

Født mandag den 10. september 1832 på Lyngbygård, Aarhus
Død søndag den 15. februar 1903 i Havrebjerg, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, kom efter skoletiden på Polyteknisk læreanstalt, fik uddannelse i naturfagene, lærte landvæsen, opholdt sig ½ år i Skotland, afsluttede uddannelsen med en rejse til landøkonomiske læreanstalter i Europa. Johannes Friis ledede fra 1858 dræningsarbejdet på Lyngbygård, satte sig ind i praktisk mejeridrift og overtog 1859 avlsgården Lillerup ved Horsens. Indførte vægt i mejeriet og dobbelt bogholderi over gårdens drift, udarbejdede sammen med Thomas R. Segelcke mejeriregnskabsbøger og mejeritavler. Deltog i diskussionen som talsmand for de nye tanker, da Segelcke holdt foredrag om uddannelsen og optegnelser i mejeridriften ved landmandsmødet i Odense 1863. Fik gennemført et fuldstændigt dræningsanlæg for sine marker, afskaffede næsten brakken og indførte runkelroedyrkning. Solgte 1874 Lillerup og overtog i stedet Lyngbygård efter faderen. Friis varetog flere offentlige hverv i bl.a. amt, kommune og landboforeninger, sad som medlem af Aarhus amtsråd, af skadeserstatnings-kommissionen efter krigen 1864, af landhusholdningsselskabets bestyrelse, bestyrelsen for Foreningen af jydske landboforeninger, foredragsudvalget og landbohøjskolens tilsynsråd, var formand for Lyngby-Borum sogneråd, Aarhus amts landøkonomiske selskab, medstifter af Horsens landbrugsforening, censor ved højskolen, var dommer ved landmandsforsamlinger i Danmark og ved internationale udstillinger i udlandet. Fik titel af jægermester, hofjægermester, blev Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til landsbrugsminister Frederik Friis.