Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, borgmester og etatsråd

Født fredag den 9. november 1742 i Randers (andre kilder: 7/11)
Død onsdag den 13. oktober 1819 i Randers (kirkebog: 18/10)

Mini-biografi: Var søn af en købmand, kom som 16årig på sorenskriverkontoret i Frederikstad, blev 1763 udnævnt til fuldmægtig på by-skriverkontoret i Randers. Johan Frederik Carøe læste jura og tog eksamen 1767, blev året efter 1768 over- og underretsprokurator i Nørrejylland, 1769 vicerådmand samt konstitueret byfoged i Randers. Valgtes 1773 til borgmester bevarede embedet i 31 år, var tillige birkedommer og skriver i Dronningborg distrikts birk samt forligsmægler i Støvring, Nørhald, Onsild og Gerlev herred. Fik styr på kommunens dårlige økonomi ved at udarbejde en vedtægt, der sikrede opdyrkning af byens jorder, så de kunne udlejes og indbringe kapital til afvikling af gæld og til nye investeringer. Carøe fik 1778 opført et nyt rådhus, givet Skt. Mortens Kirke nyt tårn 1796, sørgede for sprøjtehus og nyt materiel til brandvæsenet, fik op mudret og ryddet havnen for sten, så det var muligt for større fartøjer at lægge til ved byen. Fik landevejen mod syd gjort farbar, oprettede en spindeskole for fattige piger, som siden blev arbejdsanstalt, således at tiggeri blev afskaffet. Fik indrettet helligåndshuset til latinskole og rektorbolig, sørgede for fjernelse af byens sidste stråtage, fik gaderne repareret og brolagt. Fik titel af justitsråd, blev siden etatsråd og udnævnt til Ridder af Dannebrog.