Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer og forfatter

Født mandag den 29. oktober 1894 på Gl. Ålbogård, Sønder Stenderup, Kolding
Død tirsdag den 31. marts 1970 i København

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev 1913 student i Kolding, var en tid stud.mag., begyndte derefter at læse jura og tog i 1920 kandidateksamen. Virkede til 1937 som politi- og dommerfuldmægtig forskellige steder i Jylland, var 1929-35 tillige borgmester i Ebeltoft. Jep Lauesen Frost blev i 1939 udnævnt til dommer i Vestre Landsret efter to års forudgående konstitution, blev 1947 dommer i højesteret og var fra 1961 retsformand i rettens 2. afdeling til sin afgang i 1964. Sad uden for retten i adskillige hverv, var bl.a. medlem af overfredningsnævnet 1948-62 og censor ved de juridiske eksaminer ved Københavns Universitet 1958-66. Frost skrev bøgerne Fogedforretninger, Ejendomsmæglerens og ejendomshandlerens retlige stilling samt flere tidsskriftafhandlinger og kommentarer til højesteretsdomme. Bidrog 1967 med en yderst instruktiv redegørelse for affattelse af domme i Juridisk grundbog og var medudgiver af jubilæumsværket Højesteret 1661-1961 I-II. Var historisk interesseret og udgav i 1967 bogen De gamle byfoged-, birke- og herredsfuldmægtige og forsynede erindringsbidragene fra ældre jurister med en retshistorisk indledning, der gav et interessant billede af personer og retlige tilstande før retsreformen af 1919. Frost modtog Storkorset og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 1. grad. Var far til ambassadør Torben Frost.