Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk børssekretær

Født tirsdag den 26. september 1893 i Søllerød
Død mandag den 9. juni 1958 i København

Mini-biografi: Var søn af en bryggeridirektør, blev 1911 student, læste statsvidenskab, var i studietiden redaktionssekretær ved Finanstidende og blev efter kandidateksamen 1918, nationaløkonomisk medarbejder ved Berlingske Tidende samt redaktør af Sparekassetidende. Jens Vestberg var 1920-21 tilknyttet den overordentlige kommission af 1914, blev 1921 nationaløkonomisk sekretær ved Grosserersocietetets komité, repræsenterede det embedsmandsmæssige element, især med hensyn til handels- og toldpolitik samt havnespørgsmål, såvel indenlands over for regeringen og offentlige myndigheder og udenlands på konferencer samt studierejser. Sad som medlem af handelsministeriets kommission til undersøgelse af importreguleringen i Schweiz, deltog i industriens og handelens rejse til Ruhr 1923, i verdenskonferencen i Geneve 1927, i havnestudierejser, handelsdelegationsrejser til London m.m. Virkede desuden som ekspert eller sekretær ved flere vareudvekslingsforhandlinger under anden verdenskrig, i Schweiz, Berlin samt Stockholm og deltog efter krigen i forhandlinger om indgåelse af handelsaftaler med forskellige lande. Vestberg skrev adskillige artikler og afhandlinger i fagtidsskrifter samt dagspresse, bidrog til 2. udgave af Dansk biografisk Leksikon og genoplivede 1922 publikationen Verdensmarkedet og Danmark, der i 1907 var grundlagt af Julius Schovelin. Stod for den årlige oversigt resten af livet, kun afbrudt af anden verdenskrig og var tillige redaktør af Grosserersocietetets anden årlige publikation Handelsberetningen. Udnævntes til Ridder af 1. grad af Dannebrog.