Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og landmand

Født lørdag den 31. marts 1849 i Hasseris, Aalborg
Død torsdag den 18. januar 1934 i Vrå, Hjørring

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, mistede sin far som 7årig, kom efter skoletiden et år på Vallekilde Højskole for at lære landbrug og blev 1868 bestyrer af både sin mors og mormors gård, købte 1872 Saksager i Vrejlev sogn. Jens Sørensen Saksager blev 1878 sognerådsformand, sad som medlem af Hjørring Amtsråd, af skoledirektionen, var medlem og siden formand i bestyrelsen for Hjørring Amts Landboforening, var med til at oprette og blev formand for Hjørring Andelsslagteri, vurderingsformand for Viborg Kreditforening, blev næstformand og siden formand i foreningens repræsentantskab, var fra 1913 medlem af direktionen. Saksager var tillige ekspropriationskommissionsmedlem ved tre jernbaneanlæg i Vendsyssel, formand i Kommissionen angående Jordlodder til Landarbejdere i Hjørring Amt, landvæsenskommissær og medlem af Bestyrelsen for Udlån af offentlige Midler. Medlem, siden formand i Hingsteskuekommissionen for Hjørring Amt, næstformand i Foreningen af jydske Landboforeninger, medlem af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd og formand for De samvirkende danske Andelsslagterier. Medlem af Andelsudvalget, repræsentant for Landbygningernes alm. Brandforsikring, repræsentant i Hedeselskabet i repræsentantskabet og forretningsudvalget for Hjørring Laane- og Diskontobank samt i bestyrelsen for Dansk Eksportforening, sad i Landstinget for partiet Venstre i årene 1905-14. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.