Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk amtsdirektør og jurist

Født søndag den 5. marts 1922 i København
Død onsdag den 3. april 2019

Mini-biografi: Var søn af en urmager, blev i 1940 student fra Vester Borgerdydskole, læste jura og tog kandidateksamen på Københavns Universitet i 1949. Fik samme år ansættelse som sekretær i indenrigsministeriet, virkede tillige som sagførerfuldmægtig, var 1950-53 amtsfuldmægtig ved Svendborg Amt og vendte derefter tilbage til stillingen som sekretær i indenrigsministeriet. Jens B. Pileborg blev fuldmægtig i 1960, ekspeditionssekretær 1965 og kontorchef 1969. Blev i 1973 amtsdirektør i Københavns Amtskommune, bestred stillingen til 1989 og virkede de næste tre år som direktør samme sted. Pileborg beklædte flere poster i diverse udvalg, komitéer og råd, var bl.a. fuldmægtig i Københavns Grundejerforening, sekretær i Københavns Skattevæsen, fuldmægtig/konsulent i overborgmesterens sekretariat i Københavns Kommune, medlem/formand for udvalg vedrørende kommunernes, herunder hovedstadskommunernes styrelsesforhold og økonomiske forhold, medlem af Hovedstadsvoldgiftsretten, af udvalg vedrørende det økonomiske tilsyn med kommunerne, vedrørende reform af det kommunale budget- og regnskabssystem, sad i Kommunallovs-kommissionens sekretariat, i Nordisk Komité vedrørende grænsekommunalt samarbejde m.m. og var formand for Kreditforeningen Danmarks lokalråd for Storkøbenhavn. Underviste nogle år ved Den Kommunale Højskole og ved Danmarks Forvaltningshøjskole, var medarbejder ved kommunale tidsskrifter og konsulent ved Kommunal Årbog. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog af 1. grad.

Hornbæk nye Kirkegård 2019
© www.gravsted.dk (foto:thoff)