Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk præst

Født søndag den 5. september 1824 i Skovlænge, Lolland
Død torsdag den 27. april 1899 i Ordrup

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev 1844 student i Nykøbing Falster, læste teologi og tog kandidateksamen 1849, havde året før gjort tjeneste i hæren som frivillig. Blev 1852 kateket ved Garnisons Kirke, 1863 residerende kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, 1880 sognepræst samme sted. Johan Christopher Holck var gennem 35 år en god præst for sin menighed og tog sig godt af de fattige, var 1866 initiativtager til stiftelsen af Christianshavns understøttelsesforening, som bl.a. fik bygget arbejderboliger til 200 familier, 1874 kom foreningen ind under den større københavnske understøttelsesforening. Holck fik sæde i hovedbestyrelsen her og var fra 1875 tillige formand for Sygeplejeforeningen for København og Sundbyerne, fra 1878 for Forening mod lovbeskyttelse af usædelighed og fra 1891 for Præmieselskabet for plejemødre. Sad desuden som medlem af bestyrelserne for Christianshavnshavns bespisningsforening og for Arbejdsstuer for børn. Har udgivet Om Godgjørenhed og frivilligt Fattigvæsen i Kjøbenhavn, skrev i Filantropisk Tidsskrift Bidrag til Belysning af det sociale Spørgsmaal og Socialismen. Holck ønskede at benytte P.A. Fengers grundtvigianske salmebog i sin kirke, men indgik et kompromis med kirkerådet og anvendte Psalmebog for Kirke og Hjem. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand. Var far til forfatteren Axel Holck.