Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk apoteker, etatsråd og industridrivende

Født tirsdag den 22. november 1814 i Store Heddinge
Død tirsdag den 11. april 1899 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kirkeværge, blev som 15årig discipel på Ringsted Apotek, tog eksamen som cand.pharm. 1834 og blev derefter ansat på Gammel Torvs Apotek i København. Jørgen Christian Hauberg købte 1839 apoteket på Christianshavn, overtog året efter driften af apoteket på Veterinærskolen, som dengang lå i samme bydel og forpligtede sig til at være til rådighed hele døgnet. Hauberg fik 1841 kongelig bevilling som apoteker, fik forlænget forpagtningen til Veterinærskolen, indledte 1845 en ombygning af ejendommens forhus og apoteket var storleverandør af lægemidler til skibsfarten. Hauberg dyrkede selv forskellige medicinske urter og indrettede 1862 et damplaboratorium til udvikling af nye produkter til apoteket. Solgte 1870 apoteket, købte sammen med en brygger et bryggeri på Frederiksberg og 1871, sammen med en mekaniker, en stor maskinfabrik, der siden blev til Titan A/S. Hauberg fik betroet flere tillidsposter: var bl.a. revisor i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab, medlem af Den private Laanebanks bankråd, bestyrelsesmedlem i De forenede Bryggerier, medlem af Det Københavnske Asylselskabs Repræsentantskab, forstander for Christianshavns Asyl, kirkeværge for Vor Frelsers Kirke, medlem af direktionen for Døtreskolen på Christianshavn, bestyrelsesmedlem for De forenede Kirkeskoler, medstifter af Christianshavns Bespisningsforening og Foreningen for billige Arbejderboligers Opførelse. Havde titel af etatsråd og var Ridder af Dannebrog.