Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overklitfoged og overplantør

Født tirsdag den 4. april 1848 på Store Kannikegård, Bodilsker, Bornholm
Død mandag den 15. november 1937 i Charlottenlund
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, tog realeksamen i Rønne 1865 og studerede derefter ved landbohøjskolen, blev landinspektør 1871 og forstkandidat 1872. Var forstelev på Bornholm og hos skovrider H.C. Ulrich i København skovdistrikt. Jens Bohn-Jespersen virkede i årene 1873-80 som landinspektør og skovtaksator, udarbejdede planer for driften af flere store skovdistrikter, var skovrider på Kalø gods 1879, 1880-84 skovrider på Tjele og blev herefter skovtaksator i København. Kom 1892 til statens klitvæsen i Thisted amt som overklitfoged og over-plantør, fik i sine 30 år her tilplantet godt 7.000 ha af klitvæsenets arealer. Forsøgte sig i Vandet plantage med mange forskellige træarter, bl.a. bøg i små firkantede parceller og indførte store mængder af sitkagran fra Vestamerika, den tåler saltindhold i luften og fik siden stor betydning i klitplantagerne. Bohn-Jespersen har bl.a. skrevet Om Skovreguleringen og dens Betydning i Tidsskriftet for Landøkonomi, Studier over Bøgens Bestandspleje I, II, og III samt Om Sitkagran i Klitten i Dansk Skovforenings Tidsskrift. Blev 1919 udnævnt til Ridder af Dannebrog, 1924 til Jægermester. Far til håndarbejdslærer Gerda Bohn-Jespersen.