Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer, ritmester og kammerjunker

Født tirsdag den 16. maj 1826 i Langenfelde, Hamborg, Tyskland
Død søndag den 28. oktober 1906 i København

Mini-biografi: Var søn af en hofmarskal, kom som 18årig ind på Landkadetakademiet i København, blev 1847 sekondløjtnant ved dragonerne og kom siden til Hestgarden, udnævntes 1849 til premierløjtnant. Gjorde i årene 1853-56 tjeneste ved det holstenske grænsegendarmeri, kom tilbage til rytteriet og blev 1864 ritmester. Fik sin afskedigelse med ventepenge ved hærreduktionen 1866 og gjorde 1870-74 tjeneste som kaptajn i fodfolkets forstærkning ved Københavns væbning. Jens Adolph Frederik Clauson-Kaas arbejdede efter sin afgang fra hæren som lærer, var god til håndgerning og oprettede 1866 et institut til husflidens fremme. Udgav sammen med N.C. Rom, fra 1871: Nordisk Husflidstidende og de tog 1873 initiativ til at stifte Dansk Husflidsselskab, hvor Clauson-Kaas blev sekretær. Clauson-Kaas fik understøttelse fra staten til at afholde kurser for husflid og arbejdede forgæves på at få håndgerning indført som skolefag. Flyttede 1881 til Dresden i Tyskland for at arbejde som husflidslærer for blinde og vendte tilbage til København år 1900. Blev i Tyskland kort før sin død hyldet som "Talsmanden for Haandens Uddannelse i Opdragelsens Tjeneste". Clauson-Kaas fik 1849 titel af kammerjunker og udnævntes 1874 til Ridder af Dannebrog. Var far til hippolog Gustav Adolph Clauson-Kaas.

Garnisons Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)