Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer og forfatter

Født søndag den 11. februar 1798 på Næs, Gryttens Præstegæld, Romsdalen, Norge
Død lørdag den 18. juni 1853 i København

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev som 13årig landkadet og 4 år efter sekondløjtnant. Tog i 1817 landmålereksamen, kom året efter med okkupationskorpset til Frankrig og tog ved hjemkomsten ingeniøreksamen. Jacob Ræder blev 1822 premierløjtnant, virkede ved gradmåling og kortlægning af Holsten og udnævntes 1830 til kaptajn. Ansattes som lærer ved Den kongelige militære Højskole, udarbejdede selv lærebøger og begyndte desuden at skrive historiebøger. Udgav 1837 Den danske Armés Organisation og Sammes Vedkommende, der er et vigtigt kildeskrift for studiet af dansk hærordnings historie, 1845 kom første bind af det stort anlagte værk Danmarks Krigs- og politiske Historie 1807-9, 3. og sidste bind udkom 1852. Ræder blev 1847 major ved 10. bataljon, var i spidsen for sine soldater under hele Treårskrigen, deltog som oberstløjtnant i forsvaret af Dybbøl og Als og kæmpede siden ved Isted og Mysunde, udnævntes herefter til oberst. Havde 1840 fået titel af kammerjunker, blev samme år Ridder af Dannebrog og udnævntes til Dannebrogsmand 1848. Idømtes 1850 en temmelig alvorlig straf for insinuationer mod brigadekommandør Oluf Krabbe. Ræders efterladte optegnelser om sit liv udkom post mortem og er temmelig interessante og læseværdige. Krigserindringer fra 1848-50 udkom 1911, Barndoms- og Ungdomserindringer 1912.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:va)